CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Chuyên viên chính

Chuyên viên chính và nhiệm vụ của ngạch Chuyên viên chính

Chuyên viên chính là ai?

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV thì Chuyên viên chính là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn từ cấp huyện trở lên.

Nhiệm vụ của ngạch Chuyên viên chính?

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định về nhiệm vụ của ngạch Chuyên viên chính như sau:

– Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghệp vụ được giao quản lý;

– Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương, nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức;

– Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý;

– Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Chuyên viên chính
Chuyen-vien-chinh

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch Chuyên viên chính

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV (sửa đổi tại Thông tư 06.2022/TT-BNV) như sau:

– Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

– Có khả năng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác;

– Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới, có khả năng tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

– Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

☎️ Để được hỗ trợ thi và cấp chứng chỉ Chuyên viên chính chất lượng, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRI THỨC TRẺ
????Số 181 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
????Điện thoại: 0832.47.48.48
????Email: trithuctredaklak.edu@gmail.com

Nguồn: Thư viện pháp luật.