NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

lãnh đạo

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Là một chứng nhận chuyên môn dành cho cán bộ, công chức viên chức đang hoặc sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị tại Việt Nam.

Mục đích chứng chỉ

Mục đích của chứng chỉ là nhằm nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp phòng, với các nội dung và chương trình đào tạo gồm:

Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

Tổng quan về năng lực quản lý của lãnh đạo cấp phòng;

Kỹ năng lập kế hoạch;

Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch;

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự;

Kỹ năng áp dụng pháp luật;

Khả năng ra quyết định;

Khả năng tham mưu và lập chiến lược;

Tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện;

Các kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông.

Báo cáo kinh nghiệm thực tế

Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở Trung ương, địa phương và trên thế giới;

Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng;

Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0;

Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

Lãnh đạo trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công.

Đối tượng

Các công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc vị trí tương đương hiện đang làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Các cán bộ đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc ở vị trí tương đương.

Công chức lãnh đạo cấp phòng và vị trí tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc các bộ, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các đối tượng học viên khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện được cấp chứng chỉ

Cần có trình độ học vấn tối thiểu từ trung cấp trở lên;

Đảm bảo có thời gian giữ chức vụ cán bộ, công chức, viên chức ít nhất từ 1 năm trở lên;

Đảm bảo đạt tiêu chuẩn về đạo đức theo quy định pháp luật.

chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng
chung-chi-lanh-dao-cap-phong

Đơn vị đào tạo uy tín và chất lượng

Các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ được tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, học viện hành chính nhà nước hoặc các cơ sở đào tạo được Bộ Nội Vụ cấp phép bao gồm:

Học viện quản lý giáo dục

Học viên hành chính quốc gia

Đại học văn hóa và du lịch

Trường đào tạo cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Để được kết nối và hỗ trợ đăng ký các khóa học gần nhất, học viên vui lòng liên hệ Viện đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ – Một đơn vị đào tạo mang đến những giá trị thực học dành cho Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hành chính, hành chính sự nghiệp trong cả nước.

Liên hệ đơn vị liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ

????Địa chỉ: 181 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

????Hotline: 0832.47.48.48

????Website: trithuctre.edu.vn

????Email: trithuctredaklak.edu@gmail.com