Chương trình phát triển định hướng nghề nghiệp

Xu hướng trên thế giới hướng tới đa ngành nghề nhằm giúp cho cá nhân tự thích nghi đáp ứng với những ngành mới hay những thay đổi trong những ngành hiện tại. Chương trình phát triển nghề nghiệp do Trí Thức Trẻ  triển khai giúp cho học sinh, sinh viên đánh giá lại những năng lực, tính cách, sở thích và đam mê ở bên trong mỗi cá nhân giúp cho các em đánh giá lại những ngành nghề có phù hợp với năng lực của bản thân các em hay không.

  • Học viên sẽ nhận biết tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp tương lai và tình hình thất nghiệp và việc làm nói chung.
  • Cách thức phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với bản thân.
  • Tìm hiểu tính cách của bản thân và liên hệ đến công việc phù hợp thông qua một số bộ trắc nghiệm nổi tiếng MBTI và John Holland.
  • Biết mình thuộc dạng tính cách nào trong 4 dạng đặc trưng theo phương pháp DISC và biết mình thuộc dạng thông minh gì.
  • Hiểu biết về những yếu tố cần thiết và phải lưu ý khi lựa chọn nghề nghiệp và biết cách chọn nghề phù hợp với tính cách, sở thích và xu thế hiện đại.
  • Nắm bắt Chiến lược và bí quyết để thành công trong tìm kiếm công việc tốt và làm việc hiệu quả hơn trong thời đại 4.0.
  • Có được những gợi ý hữu ích để tạo dựng sự nghiệp bền vững và tươi sáng trong tương lai.