Chương trình đào tạo nhóm lãnh đạo (leadership)

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (kiến thức tổng thể dành cho lãnh đạo)

 • Phong cách lãnh đạo và phương pháp phát triển kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại
 • Kỹ năng lãnh đạo vào quản lý
 • Kỹ năng tuyển – dụng – giữ chân nhân tài (thuật dụng nhân)
 • Tư duy sáng tạo
 • Xây dựng tầm nhìn chiến lược
 • Đổi mới sáng tạo và tư duy chiến lươc
 • Kỹ năng ủy quyền, ủy thác công việc.
 • Kỹ năng khuyến khích tạo động lực làm việc cho nhân viên.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Kỹ năng thương lượng đàm phán, ký kết hợp đồng.
 • Kỹ năng giao tiếp tạo dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp
 • Kỹ năng thuyết trình dành cho nhà lãnh đạo.
 • Ưng dụng phong thủy trong quản lý điều hành doanh nghiệp.
 • Nhân tướng học và kỹ năng xây dựng ekip làm việc.
 • Xây dựng lòng tin và tao ảnh hưởng.
 • Kiến thức tài chính dành cho sếp.
 • Pháp luật dành cho nhà quản lý
 • Văn hóa doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nhóm quản lý (Managerment)

CPO – Giám đốc nhân sự
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

 • Nâng cao năng lực quản lý cấp trung.
 • Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
 • Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên (bán hàng, sales, marketing….)
 • Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
 • Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng giao việc, ủy quyền hiệu quả
 • Kỹ năng đánh giá năng lực hiệu quả công việc của nhân viên qua KPI
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp tạo dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng.
 • Kỹ năng quản lý đội ngũ bán hàng
 • Kỹ năng xây dựng thương hiệu mạnh.
 • Marketing.
 • Lập dự án, phương án kinh doanh
 • Phỏng vấn, tuyển chọn người tài.
 • Chuyên gia đào tạo (Kỹ năng giảng dạy nội bộ)
 • Kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.