Tri thức Trẻ đã liên tục tổ chức thành công các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao và phát triển kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tại các đơn vị đào tạo, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Các chương trình đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng làm việc

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng
 • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Kỹ năng bán hàng tư vấn
 • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại
 • Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng
 • Kỹ năng bán chéo sản phẩm.
 • Kỹ năng giải quyết các trường hợp khách hàng khó tính (khiếu nại, tố cáo, than phiền, chê bai…)
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lập kế hoạch công việc
 • Kỹ năng trình bày kết quả công việc.
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng.
 • Kỹ năng tổ chức sự kiện
 • Marketing hiệu quả.
 • Quản trị nhân sự chuyên nghiệp.
 • Hành vi giao tiếp văn hóa trong doanh nghiệp.