Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho Trưởng Thôn, Buôn trên địa bàn huyện Buôn Đôn năm 2019

Sáng ngày 16/12, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk, Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với Trưởng Thôn, Buôn  trên địa bàn huyện Buôn Đôn năm 2019

Đến dự lễ khai giảng có ThS. Đặng Văn Giàu, Viện trưởng Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ. Đại diện Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk có Ông Hà Văn Vương – Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền; Đại diện UBND huyện Buôn Đôn có ông Y Nhom Kđoh – Trưởng Phòng Nội Vụ; Đại diện giảng viên tham gia công tác giảng dạy có ThS. Lương Ban Mai – GV. Học Viện hành chính.

Lớp học gồm hơn 90 học viên, là đối tượng Trưởng thôn, Buôn  trên địa bàn huyện Buôn Đôn

Ông Y Nhom Kđoh – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Buôn Đôn đọc quyết định mở lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ông Hà Văn Vương – Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk khẳng định tầm quan trọng của việc Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đối với Trưởng Thôn, Buôn trên địa bàn huyện Buôn Đôn đồng thời cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với Trưởng Thôn, Buôn trên địa bàn huyện Buôn Đôn nói riêng và của Tỉnh nói chung; Ông cũng đề nghị các học viên chấp hành quy chế lớp học, tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng theo yêu cầu chương trình đặt ra.

Ông Hà Văn Vương-Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 16/12/2019 đến ngày 18/12/2019, Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các Giảng viên Học viện hành chính trao đổi truyền đạt các chuyên đề như: Tổ chức và hoat động của thôn, buôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện quản lý cư trú tại thôn, buôn, tổ dân phố; Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường tai thôn, buôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện một số chủ trương chủ trương, chính sách tại thôn, buôn, tổ dân phố; Kỹ năng thực hiện dân chủ cơ sở… Bên cạnh đó, các học viên còn được tham gia, thảo luận những bài tập tình huống vận dụng trong thực tế công tác.

Sau lễ khai giảng, các học viên bắt đầu buổi học đầu tiên của lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với Trưởng Thôn, Buôn trên địa bàn huyện Buôn Đôn.
Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ là đơn vị đồng hành với Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lăk triển khai khóa đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ từ năm 2013. Bên cạnh hoàn thiện kỹ năng chuyên môn cho CB, CNV đang làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị còn hỗ trợ tư vấn chỉnh lý tài liệu; đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực quản lý dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với phương pháp đào tạo linh hoạt, hiện đại và không ngừng đổi mới.

Minh Nguyệt