THI CÔNG CHỨC LÀ GÌ VÀ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG CHỨC | TRI THỨC TRẺ

công chức

Thi công chức là gì?

Thi công chức là quá trình chọn lọc, đánh giá và tuyển chọn những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn để làm việc tại các cơ quan, bộ máy nhà nước và các tổ chức khác.

Sau khi thi công chức đỗ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, họ sẽ được vào biên chế và từ đó nhận lương từ ngân sách nhà nước theo quy định. Việc phân công vị trí và chức danh tương ứng cũng được thực hiện dựa trên nhiệm vụ và trách nhiệm trong cơ quan hoặc tổ chức.

Hệ thống tính lương áp dụng hệ số lương cơ bản và các hệ số điều chỉnh khác để xác định mức lương. Các hệ số lương này dựa trên trình độ, kinh nghiệm làm việc và vị trí công chức của mỗi người.

Do đó, mức lương của các công chức có thể khác nhau tùy thuộc vào trình độ và hiệu quả làm việc của từng người. Quá trình tính toán và quản lý lương thường được thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước và đơn vị công lập, nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc trả lương và đảm bảo hiệu quả trong công việc của họ.

Điều kiện thi công chức là gì?

Đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự: Điều này đảm bảo rằng người đăng ký thi đã đủ tuổi và có khả năng hoạt động pháp lý.

Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam: Điều này yêu cầu người đăng ký là công dân Việt Nam và có địa chỉ cư trú hợp lệ tại Việt Nam.

Đăng ký dự tuyển và có hồ sơ lý lịch rõ ràng: Người đăng ký phải nộp đơn đăng ký dự tuyển và cung cấp hồ sơ lý lịch cá nhân chi tiết, bao gồm thông tin về quá trính học tập, kinh nghiệm làm việc, thành tích, và các thông tin liên quan khác.

Có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp: Người đăng ký phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc mà họ muốn ứng tuyển.

Có sức khỏe phù hợp: Người đăng ký cần có sức khỏe đủ để thực hiện công việc theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng: Ngoài các điều kiện chung, từng vị trí công chức cụ thể có thể yêu cầu các tiêu chuẩn và điều kiện riêng, như kỹ năng, kinh nghiệm, hoặc đặc điểm chuyên môn đặc thù.

Quá trình thi thông thường bao gồm công bố thông tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra năng lực, phỏng vấn và công bố kết quả. Quy trình chi tiết và yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào từng cơ quan và vị trí tuyển dụng.

công chức
thi-cong-chuc

Các đối tượng được cộng thêm điểm khi thi công chức

Đối tượng ưu tiên được quy định trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP bao gồm:

  • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
  • Người dân tộc thiểu số. Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên.
  • Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.
  • Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.
  • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Nguồn: Luật Minh Khuê.