Kính thưa Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

Viện Đào tạo Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ xin cám ơn quý vị đã quan tâm đến các khóa đào tạo của chúng tôi.

Được thành lập năm 2008, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành: “Một đơn vị đào tạo mang đến những giá trị THỰC HỌC” dành cho Doanh nghiệp, Cơ quan, tổ chức HC, HCSN trong cả nuớc. Trong suốt những năm qua, Tri thức Trẻ đã liên tục tổ chức thành công các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao và phát triển chuyên môn, năng lực điều hành quản lý cho các doanh nhân và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp cho CB, CNV đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Với phương pháp đào tạo linh hoạt, hiện đại và không ngừng đổi mới, Tri Thức Trẻ đã chứng minh năng lực, chất lượng đào tạo bằng niềm tin, sự gắn bó của các doanh nghiệp, cơ quan trong suốt những năm qua thông qua 03 Module chương trình đào tạo:

Module chương trình 1:

Đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực quản lý dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp trung và cấp cao (CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp. CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp . CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp. Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý Doanh nghiệp hiện đại..)

Module chuơng trình 2: Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp (Kỹ năng chăm sóc khách hàng và nghệ thuật bán hành hiệu quả.  Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Kỹ năng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả…)

Module chương trình đào tạo 3: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCC các tỉnh (lãnh đạo, quản lý cấp cao, CB, CC cấp tỉnh, huyện, xã)

Tầm nhìn của Tri Thức Trẻ:  Trở thành một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng thực sự mang đến những giá trị THỰC HỌC nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.

Sứ mạng của Tri Thức Trẻ: Từng bước góp phần vào công cuộc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực thi công việc cho lãnh đạo, quản lý, nhân viên các doanh nghiệp; các cơ quan hành chính nhà nước; các đơn vị hành chính nhà nước trên toàn quốc.

Hãy đến với chúng tôi và chia sẻ nhu cầu của bạn!