LĨNH VỰC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LƯC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VN TRONG 11 NĂM TỪ 2008 – 2019 

  • Trên 2.500 lãnh đạo, quản lý cấp cao các doanh nghiệp với 58 khóa CEO
  • Trên 100 cán bộ lãnh đạo cấp trung với 20 khóa đào tọa cho đội ngũ cấp trưởng, phó phòng.
  • Trên 1,5 triệu học viên cấp nhân viên tham sự các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng (200 khóa học).
  • Trên 1000 học viên tham dự các khóa học về khởi sự doanh nghiệp.

 

LĨNH VỰC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CB,CC,VC NHÀ NƯỚC TRONG 11 NĂM TỪ 2008 – 2019 

  • Trên 15.000 CBCC cấp tỉnh, huyện, xã của trên 40 tỉnh/thành phố được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp, vụ, kỹ năng. (150 khóa)
  • Trên 4.000 CBCC của 10 tỉnh thành, phố được bồi dưỡng các kiến thức về Hội nhập kinh tế kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2006.